De leverancier van innovatieve onderzoeksoplossingen

 

 

 

  Wij zijn The Research & Education Company   
Ons aanbod aan onderzoeksinstrumenten en diensten is al 20 jaar betaalbaar en praktisch.
Wij ontwikkelen  en verhuren instrumenten en diensten voor onderzoek en werken op basis van wetenschappelijke kennis van praktijk- en ontwerpgericht onderzoek.   

 

  Dit zijn onze klanten  
Organisaties die onderzoek verrichten en daarvoor gebruik maken van externe diensten voor dataverzameling, dataverwerking en datapresentatie.
Wij bieden onze klanten een zeer breed assortiment tools en ervaring om de instrumenten op de juiste manier te gebruiken. Daarnaast ontwikkelen wij samen met opdrachtgevers nieuwe  onderzoeksmethoden en instrumenten op maat.

 

  Onze aanpak  
No-nonsens, duidelijke taal en eerlijke manier van klantcontact.
Elke klant krijgt bij ons een vaste contactpersoon met onderzoekservaring die precies
weet hoe de instrumenten optimaal ingezet worden. Zo bieden wij deskundige begeleiding gedurende het project.

 

  Onze missie  
Innovatieve, betaalbare instrumenten ontwikkelen voor datavergaring.
Organisaties hebben een deskundige, creatieve leverancier nodig van moderne, praktische   onderzoekstools. Het is onze missie om organsaties te voorzien van de nieuwste insrumenten en methoden om data te vergaren, data te verwerken en informatie te presenteren.

 ↓  Bekijk onze projecten  

 

BALANSMETER VOOR OUDERS

Een tool om de invloed van COVID-19 op de draagkracht en draaglast van ouders in kaart te brengen.

AANPAK SYSTEMATISCHE NON-RESPONS

We spreken o.a. van systematische non-respons als in een onderzoek de gegevens van  bepaalde groepen ontbreken. Het zijn bijvoorbeeld laaggeletterden, anderstaligen, vrouwen uit niet-westerse culturen.
 
 

VITALIEITS MONITOR

Thuiswerken zorgt voor minder sociaal contact met collega's. Met de vitaliteits monitor kan HR  de gevolgen van thuiswerken voor het welzijn van  medewerkers inzichtelijk maken en individeule acties starten.

RECREATIE EN LEEFOMGEVINGBALANS

Een nieuwe participatieve methode waarbij locale vrijwilligers worden ingezet voor een onpartijdige meningspeiling. Bijvoorbeeld de invloed van toerisme op kwaliteit van woongenot.

 
 

ZIEKTEVERZUIMINSTRUMENT

Een nieuwe managementtool om ziekteverzuim terug te dringen. Het systeem presenteert individuele actiepunten om organisaties weerbaarder te maken tegen ziekteverzuim.

HARTSTICHTING PARTNERINVENTARISATIE

Een verbeterde manier van dataverzameling met behoud van een warm persoonlijk contact met partnerorganisaties.

 
 

GEAUTOMATISEERDE STUDIEKEUZEHULP

Een werkend prototype van software die studenten helpt bij hun studiekeuze. Geautomatiseerde data-analyses presenteren de persoonlijke aansluiting op masteropleiding in de vorm van infographics.

JEUGDGEZONDHEIDSZORG (GGD-JGZ)

Een nieuw platform voor vergaring van gegevens over jonge gezinnen. M.b.v. een gestructureerde, gevalideerde vragenlijst (SPARK) werken Jeugdverpleegkundigen sneller.
 
 

FLEXIBILISERING DATA-ANALYSECAPACITEIT 

Een nieuwe manier voor flexibilisering van analysewerk. Datasets worden veilig met externen uitgewisseld en resultaten van analyses zijn betrouwbaar en duidelijk. De formats zijn eenvoudig te integreren in rapportages.

MONITORS

De ontwikkelingen in digitalisering dwingt organisaties om meer data om te zetten in digitaal opvraagbare informatie. Aan de hand van de Sociale Index presenteren we een voorbeeld van onze expertise.