Het adviesbureau voor innovatieve onderzoeksoplossingen

 
 

The Research & Education Company BV (Rotterdam) biedt onderszoeksadvies en -ondersteuning en innovatieve hulpmiddelen, ontwikkelt software en innoveert hulpmiddelen voor dataverzameling en data-analyse.

Onze klanten zijn organisaties die praktische, eigentijdse methoden willen toepassen om hun organisaties te versterken, efficiënter en effectiever te maken.

Wij optimaliseren uw werkprocessen (datavergaring, databewerking, data-analyse, rapportage en presentatie) m.b.v. bestaande passende, moderne onderzoeksmethoden en m.b.v. nieuwe instrumenten die wij voor uw organisatie, op maat maken.

Wij denken met u mee en versterken uw organisatie met creatieve, eigentijdse oplossingen.

RECREATIE EN LEEFOMGEVINGBALANS

Innovatie: Een nieuwe methode waarbij vrijwilligers worden ingezet voor een onpartijdige meningspeiling. Bijv.: De invloed van toerisme op kwaliteit van woongenot.

 
 

ZIEKTEVERZUIMINSTRUMENT

Innovatie: Een nieuwe managementtool om ziekteverzuim terug te dringen. Het systeem presenteert individuele actiepunten om organisaties weerbaarder te maken tegen ziekteverzuim.

HARTSTICHTING PARTNERINVENTARISATIE
Innovatie: Een verbeterde manier van dataverzameling met behoud van een warm persoonlijk contact met partnerorganisaties.
 
 

GEAUTOMATISEERDE STUDIEKEUZEHULP

Innovatie: Een werkend prototype van software die studenten helpt bij hun studiekeuze. Geautomatiseerde data-analyses presenteren de studenten hun persoonlijke aansluiting op masteropleiding in de vorm van infographics.

JEUGDGEZONDHEIDSZORG (GGD-JGZ)

Innovatie: Een nieuw platform voor vergaring van gegevens over jonge gezinnen. M.b.v. een gestructureerde, gevalideerde vragenlijst (SPARK) werken Jeugdverpleegkundigen sneller. Via een apart menu zijn de data toegankelijk voor onderzoek en er zijn koppelingen naar cliëntendossiers.

 
 

FLEXIBILISERING DATA-ANALYSECAPACITEIT 

Innovatie: Een nieuwe manier om analysewerk uit te besteden. Datasets worden veilig uitgewisseld en resultaten van analyses zijn betrouwbaar en duidelijk. De formats zijn eenvoudig te integreren in rapportages.

MONITORS

Doorlopende innovaties: Digitalisering van informatie en het gebruik van de social media dwingen organisaties om de presentatie van onderzoeksresultaten webbased te maken / te presenteren via internet. Aan de hand van De Sociale Index presenteren we een voorbeeld van onze diensten.