THUISWERK MONITOR

Thuiswerken zal vanaf nu een belangrijk onderdeel van de “werksituatie” gaan vormen. Het is primair aan HRM om beleid te formuleren. Er is behoefte aan nieuwe KPI;s en stuurinformatie.

 

DE OPDRACHT

Thuiswerken zal vanaf nu een belangrijk onderdeel van de “werksituatie” gaan vormen. Diverse onderzoeken wijzen uit dat thuiswerken ook na de Corinacrisis zal blijven. Dat heeft wel gevolgen voor allerlei werkprocessen. Het is primair aan HRM om beleid te formuleren. Het formuleren van nieuw beleid ten aanzien van het thuiswerken is heel lastig. Er is geen pasklare oplossing, voor iedere organisatie en zelfs iedere medewerker is een andere oplossing optimaal. We hebben dus te maken met een groeiproces met een zekere trail and error.

Maak een meetinstrument van het resultaat en de effectiviteit van keuzes zodat HRM goede stuurinfomatie heeft.

DE OPLOSSING

De thuiswerk monitor omvat 11 vragen over het welzijn van thuiswerkers. De antwoorden worden gemeten op een schaalverdeling en is daardoor zeer nauwkeurig. De vragen zijn gefocused op de thuiswerksituatie en geven inzicht in mogelijke problemen in de thuiswerk situatie, faciliteiten, communicatie-behoeften en mate van psychosociale problemen.

De vragen kunnen anoniem worden beantwoord maar de medewerker kan er zelf voor kiezen om zijn/haar naam bekend te maken.

De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van grafieken en tabellen.

De methode is geschikt voor eenmalig gebruik maar ook voor longitudinaal onderzoek. Het systeem leent zich goed voor herhaling waardoor er vergelijkingen kunnen worden gemaakt.

De resultaten worden online gepresenteerd aan managers
(met de juiste inlogcode) in de vorm van een dashboardmonitor.

 

OPVALLENDE KENMERKEN

  • Zeer gebruiksvriendelijk en zeer snel te operationaliseren.
  • Geen overheadkosten en geen applicatie beheerder nodig.
  • De oplossing is niet afhankelijk van andere software en er hoeft ook niets geïnstalleerd te worden.
  • Door de expertise van Research Company is de kwaliteit van de vragenlijst zeer hoog.
  • De verzamelde data kan na afloop van het onderzoek geexporteerd worden naar bedrijfssystemen van de organisatie.

DE MEERWAARDE

  • Door de eenvoud kan de ondernemer de vragenlijst zelf uitzetten.
  • Door de eenvoud kan het verzamelen meerdere keren, snel georganiseerd worden.
  • Door de vorm van de databestanden krijgt het management snel een compleet overzicht van de uitkomsten.

Organisaties kunnen zelf besluiten om de vragenlijst vaker te versturen, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe overheidsmaatregelen worden aangekondigd en er opnieuw behoefte is aan informatie over het personeel. Het systeem kan thuis bediend worden door iemand van de organisatie (er is geen specifieke kennis van software of statistiek voor nodig).