SPARK PLATFORM

SPARK staat voor Signaleren van Problemen en Analyse van Risico bij (opvoeden en ontwikkeling van) Kinderen. Het is een gestructureerde en wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst voor jonge gezinnen. Het automatiseren van vragenlijsten levert veel problemen op doordat softwarebedrijven hoge kosten in rekening brengen en onvoldoende zijn ingericht voor betaalbare maatwerkoplossingen. De GGD-JGZ Zeeland en het Universitair Medisch Centrum Utrecht wilden toch een webbased platform dat aan alle eisen zou voldoen.


DE OPDRACHT

SPARK vragenlijsten worden gebruikt door jeugverpleegkundigen om gegevens te verzamelen over de gezinnen die zij bezoeken. Deze methode is bij veel GGD JGZ organisaties bekend. Er waren echter veel nadelen aan het gebruik van schriftelijke formulieren. Het was arbeidsintensief om alles te noteren en dan later te digitaliseren, sommige handgeschreven notities waren moeilijk leesbaar, er waren afwijkingen in het toepassen van de regels voor het invullen en er ontbrak een snelle koppeling naar het complete cliëntdossier.

GGD Zeeland en UMC Utrecht hebben aan Research Company gevraagd om een geautomatiseerd systeem te ontwikkelen. Dit platform moet het voor jeugdverpleegkundigen eenvoudiger maken om gegevens te verwerken. Het systeem moest de data ook veilig beschikbaar kunnen stellen aan specialisten. Daarnaast moest de data eenvoudig geïmporteerd kunnen worden in het cliënten dossier. Ook moest het mogelijk zijn voor onderzoekers om de data in te lezen in SPSS voor analyses. Tenslotte moest het systeem ingericht zijn om longitudinaal onderzoek te doen waarbij de ontwikkelingen van een kind gedurende meerdere jaren gevolgd kon worden.

Speciale aandachtspunten:
- Ontwikkeling van de software moet in nauwe samenwerking met de gebruikersgroepen (Jeugdverpleegkundigen, onderzoekers, applicatiebeheerders). Praktijktests en evaluaties met gebruikers moeten veel aandacht krijgen.
- Gebruiksvriendelijkheid (wegnemen van werkdruk bij jeugdverpleegkundigen) heeft hoge prioriteit.
- Inbouwen van tips tijdens het invullen en korte uitleg voor de gebruikers is wenselijk.
- Er moeten mogelijkheden zijn voor veilige export van data in diverse vormen (als document in pdf., als koppeling naar clientendossiers, als geanonimiseerd SPSS voor onderzoekers).

Trainingen voor gebruik van het online-platform kunnen meegenomen worden tijdens voorlichtingen en trainingen over de SPARK-vragenlijst.


DE OPLOSSING

SPARK-ONLINE is een platform waarop jeugdverpleegkundigen kunnen inloggen tijdens het gesprek met de ouders.

  

Voor supervisors, beheerders en onderzoekers zijn er aparte menu’s om te werken met het systeem.

De invulvelden zijn ontworpen in nauw overleg met gebruikers. Schermen zijn duidelijk en voorzien van uitleg. Dit maakt het systeem erg gebruiksvriendelijk.

  

Het systeem is ook aangepast om het te koppelen aan het cliëntensysteem van de organisatie. Alle SPARK formulieren (prenataal, 18 maanden, 60 maanden (5 jaar)) zijn opgenomen in het platform. Jeugdverpleegkundigen kunnen met dit gebruiksvriendelijke systeem efficiënt de antwoorden invoeren. 

Het systeem is met succes in gebruik genomen in 2017 en wordt door steeds meer organisaties omarmt als ‘gebruiksvriendelijk’ en compleet.

Het platform is ontworpen en getest op verschillende formaten en schermtypen.


OPVALLENDE KENMERKEN

Het systeem is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de ontwikkelaars van de SPARK. De vragenlijst is gevalideerd (als enige vragenlijst voor dergelijk onderzoek in Nederland). Het vastleggen van gegevens met behulp van het instrument is getest en levert wetenschappelijk kwalitatief goede data voor onderzoek.

Door intensief testen en aanpassingen van het systeem op verzoek van jeugdverpleegkundigen is SPARK helemaal aangepast aan de prakijkomgeving van de gebruikers.

De verzamelde data kan gekoppeld worden door beheerders aan het clientendossier. Er zijn hiervoor diverse import- en export-mogelijkheden.

Het systeem voldoet aan alle veiligheidseisen van veilig dataverkeer volgens de actuele wet- en regelgeving.

Er is een trainingsprogramma voor gebruikers en er zijn trainers die uw team kunnen opleiden.


DE MEERWAARDE

Een gebruiksvriendelijk systeem dat veel tijd en kosten bespaart. Zowel voor de jeugdverpleegkundigen als voor beheer en onderzoekers zijn alle functionaliteiten gemakkelijk te bedienen. Er zijn slimme oplossingen bedacht om snel en goed door de vragenlijsten te gaan.

Het managen van de dataverzameling is relatief eenvoudig dankzij de monitor voor coördinatoren.

Het beschikbaar stellen van de gegevens voor onderzoeksdoeleinden is zeer eenvoudig en efficiënt geregeld.

Er is voldoende flexibilteit in de processen en procedures ingebouwd zodat de werking van het systeem perfect aansluit op de werkelijke praktijk van de jeugdverpleegkundigen.

Er zijn geoefende professionals beschikbaar om de trainingen te verzorgen voor nieuwe gebruikers.

Het systeem is snel aan te passen voor nieuwe organisaties die ook toegang willen tot het SPARK- platform. The Research Company is de ontwikkelaar van het platform (er zijn geen andere partijen). Maatwerkaanpassingen zijn mogelijk en snel en betaalbaar te realiseren.