FLEXIBILISERING
DATA-ANALYSECAPACITEIT

Organisaties hebben steeds meer data om te analyseren maar een tekort aan goede data-analisten. Wij ontwikkelden een werkwijze met ondersteunende tools om data-analysewerk uit te besteden. De organisatie kan daardoor op flexibele basis extra professionele ondersteuning inschakelen.
 


DE OPDRACHT

Organisaties beschikken over steeds meer data. Het omzetten van data naar informatie is tijdrovend en specialistisch werk. Organisaties met een relatief kleine onderzoeksafdeling komen personeel en budget tekort om aan de informatiebehoefte te voldoen. Voor goede analyses is ervaring nodig en kennis van software (o.a. SPSS, R+, Excel, SQL).  Pieken in werkdruk zorgen dat analyses soms blijven liggen.

De opdracht:
Ontwikkel een werkwijze met ondersteunende tools om de functie van onderzoeker meer schaalbaar te maken zodat er meer capaciteit beschikbaar is als het druk is zonder aanname van meer vaste medewerkers.

Randvoorwaarden:

- De service moet eenvoudig aan te vragen zijn (bijvoorbeeld door het uploaden van de dataset met bijbehorende vragenlijst en onderzoeksvragen).
- De analyses moeten betrouwbaar zijn.
- De geleverde output moet duidelijk zijn voor de onderzoeker en gemakkelijk en snel te verwerken in memo’s en rapportages.

   

 

 

 

 


DE OPLOSSING

Organisatie kunnen met The Research & Education Company een dataverwerkingsovereenkomst sluiten en vervolgens via onze beveiligde uploadverbinding datasets aanleveren. Onze data-analist neemt contact op over de gebruikte vragenlijst en uw analyse-wensen. Organisaties ontvangen gemiddeld na 5-10 werkdagen de resultaten.

Naast de standaard rapportagevorm (tekst, tabellen en grafieken) werken we met moderne presentatievormen. Wij maken visualisaties in kleur en overzichtelijke afbeeldingen. Zelfs de uitkomst van complexe siginificantietoetsen worden op onze manier heel helder gepresenteerd.

  

   

  

In een persoonlijk gesprek met onze data-analist kunt u kennis maken met meer mogelijkheden om uw data te benutten. Onze grafisch designers kunnen de presentatie van onderzoeksresultaten helemaal aanpassen aan uw doelgroep. Geen saaie cijfertabellen meer maar sprekende en begrijpelijke rapportages. Uw rapport of presentatie komt tot leven en weet uw doelgroep te boeien.

      

afb. voorbeelden van infographics die mogelijk zijn


OPVALLENDE KENMERKEN

Zeer snelle responstijd en een brede ervaring met verschillende onderwerpen en oplossingen voor analyses. Ons bureau biedt vrijblijvend nieuwe ideeën om meer voordelen uit uw data te halen. Uw eigen data-analisten kunnen eens sparren met een analist van buiten de organisatie. Dit levert innovaties op en actualiseert de kennis van uw organisatie op het gebied van dataprocessen.

Wij doen ook de meer complexe siginificantietoetsen (multivariate analyses, regressies, factoranalyses). Dit zijn analyses waar in veel organisaties geen tijd voor is of waar onderzoekers relatief weinig ervaring mee hebben.


DE MEERWAARDE

-Er kunnen meer onderzoeken uitgevoerd worden door uw organisatie.
-Er is meer tijd voor uw onderzoekers om te investeren in de kwaliteit van het klantcontact en een goede opzet en begeleiding van het onderzoek.
-Uitbesteding van het standaard-analysewerk geeft uw onderzoekers meer tijd voor een goede nabespreking en presentaties.
-Het rendement van onderzoekskosten wordt hoger doordat er betere analyses en presentaties worden geproduceerd.
-Verbetering van de leesbaarheid van rapportages zorgen voor meer aandacht en meer betrokkenheid van belanghebbenden..
-Opdrachtgevers waarderen het werk van de onderzoeksafdeling meer.