AANPAK SYSTEMATISCHE
NON-RESPONS

Bij opinieonderzoek blijven bepaalde mensen vaak systematisch buiten beeld. De oorzaken zijn bekend maar de oplossingen zijn tijdrovend en kostbaar. Door onze software op maat en ons veldwerkteam pakken wij dit probleem met succes aan.

DE OPDRACHT

Ontwikkel een effectieve en efficiënte methode om specifieke doelgroepen voldoende te laten responderen op een oproep tot deelname. De methode moet ervoor zorgen dat er een steekproef ontstaat waarin deze doelgroepen voldoende zijn vertegenwoordigd.

Randvoorwaarden:

  • De oplossing moet passen binnen de regels van AVG en Ethisch verantwoorde datavergaring.
  • De totale onderzoekskosten blijven gelijk.
  • Eventueel meerwerk gebeurt efficiënt en kosteneffectief.
  • De extra vergaarde data wordt aangeleverd in de data-opmaak van de overige respons.
  • Eventuele extra inzet leidt niet tot verschuiving van deadlines.

DE OPLOSSING

Gedifferentieerde benadering

  • Taalachterstand en analfabetisme: Hiervoor worden veldwerkers ingezet om een selectie van adressen te bezoeken om de vragenlijsten face-to-face af te nemen.
  • Anderstaligen: Hiervoor beschikt ons bureau over veldwerkers die naast Engels, Duits en Frans ook Spaans, Arabisch, Bulgaars, Pools, Turks, Berbers (Amazigh), Iraans en nog 3 andere talen spreken.
  • Jongeren: Het is mogelijk om op basis van GBA gericht*) adressen te bezoeken met jongeren uit de beoogde leeftijdsgroep.

*) Onze oplossing houdt in dat de tablets van onze veldwerkers online verbinding maken met ons eigen platform. Er staan dus geen persoonlijke gegevens op de tablet zelf. Het algoritme geeft aan hoe de veldwerker moet lopen en waar hij/zij moet aanbellen. Op deze wijze blijven de achtergrond gegevens van de targetgroepen dus onbekend voor de veldwerkers. Ook op de server wordt gebruik gemaakt van coderingen zodat het ook voor de beheerder van de server niet duidelijk is welke achtergrondvariabelen bij welke persoon horen. Er wordt bijgehouden hoeveel response er is verzameld van een bepaalde code-groep. De betekenis van de coderingen zijn in handen van de opdrachtgever. De coderingen worden pas terugvertaald als de data wordt ingelezen door de gemeente.

Veilige datatransmissies
De tablets van veldwerkers bevatten alleen de software om contact te maken met de server dus geen data. De server bevat alleen informatie in gecodeerde vorm.
De datatransmissie gebeurt in versleutelde vorm. Dit betekent dat een inbreuk op de transmissie door een ongeautorisseerde derde partij geen bruikbare gegevens oplevert voor die partij. De gegevens die men zou kunnen ophalen zijn alleen te lezen door de opdrachtgever die beschikt over de sleutel voor het vertalen van de gecodeerde data naar leesbare gegevens.

    
Looproute in de vorm van stratenplan                         Algoritme bepaalt de adressen. Veldwerker heeft geen achtergrondgegevens.

Kosteneffectief werken.

Omdat tijdens het veldwerk contact is met de server wordt door de software op basis van targets en stratenplan berekend wat voor de veldwerker de optimale looproute is. Ook stopt het veldwerk zodra voor de doelgroep voldoende respons is verzameld, al is dat dus gedaan door een andere veldwerker. Het snel stoppen van veldwerkacties zodra er voldoende respons is behaald levert een flinke kostenbesparing op (tot wel 15% ten opzichte van handmatige lijsten) en tijdwinst. Onze veldwerksupervisor beschikt voor elk veldwerk over een online dashboard om de vorderingen van het veldwerkteam te zien. Per doelgroep is dus van minuut tot minuut bekend welke aantallen er zijn behaald en hoeveel er nog afgenomomen moet worden. Dit maakt het mogelijk om op basis van aktuele informatie met opdrachtegever te overleggen over eventuele bijstellingen van het werk. Zo kan steeds de optimale inzet worden bepaald en zijn er ook geen verrassingen. 

Veiligheid

De systemen van Research Company zijn optimaal beveiligd en al het dataverkeer gebeurt op basis van versleutelde (gecodeerde) data. De veldwerkers beschikken over een perssoonlijke, unieke inlogcode. Alle veldwerkers zijn uiteraard getraind en opgeleid voor het werk en hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Datagouvernance

De opdrachtgever krijgt de beschikking over de data via een beveiligde transmissie. Hierbij zijn de antwoorden dus niet herleidbaar tot de individuele deelnemers. Alle data inclusief backups van de systemen worden 30 dagen na afronding van het onderzoek vernietigd.

Outputformats

De opmaak van het bestand is gebruiksvriendelijk voor data-analyse, op maat leverbaar, meestal SPSS maar andere formats zijn mogelijk mits dit wordt aangegeven bij de opdrachtverstrekking, Output in Excel of als .csv bestand zijn uiteraard ook mogelijk.

Verwerkingsovereenkomst en geheimhoudingsverklaringen

Uiteraard wordt er geen opdracht uitgevoerd zonder een correcte verwerkingsovereenkomst en hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend die voldoet aan de regels van goede datagouvernance. Daarnaast werken wij volgens de gedragsregels van de Brancheorganisatie van Marktonderzoeksbureau's , MOA. (Meer informatie zoals een volledig exemplaar van onze algemene voorwaarden en onze gedragsregels vindt u op onze contactpagina).

OPVALLENDE KENMERKEN

Met behulp van ons systeem met algoritmes hoeft de veldwerker geen persoonlijke gegevens te kennen. Het systeem geeft aan welke adressen bezocht moeten worden. Het systeem werkt automatisch. Onze software houdt bij welk soort respondenten nog nodig zijn en wanneer het veldwerk kan worden afgesloten. Opdrachtgever ziet online hoe het veldwerk vordert.

Ondanks de kosten voor persoonlijke benadering zijn de kosten per vragenlijst niet hoger dan bij inzet van traditionele methoden. De kosten voor drukken en verzenden van setjes die toch niet beantwoord worden plus de kosten voor reminderacties vallen immers weg. De kwaliteit van de data is veel hoger want de juiste aantallen deelnemers uit de doelgroepen worden bereikt, plus de antwoorden die de onderzoeker krijgt zijn meer valide.

Als ons bureau tijdig wordt ingeschakeld kunnen we ervoor zorgen dat de methode goed aansluit op het onderzoeksplan.

De methode wordt door ons ingezet voor Buurtonderzoek, Evaluaties, Leefbaarheid & Veiligheidsonderzoek, Gezondheidsonderzoek en Omnibusonderzoeken.

DE MEERWAARDE

Bevordering van burgerparticipatie

Gemeenten die deze aanpak inzetten bieden mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en/of kwetsbaren zoals analfabeten de kans om te participeren. Deze gemeenten bieden hun burgers een betere service. Ervaring leert dat deze aandacht zeer wordt gewaardeerd door bewoners en dat het de perceptie over de afstand tussen overheid en burgers positief beïnvloedt.