Deze pagina is speciaal gemaakt ter ondersteuning van studenten die zich verdiepen in praktijkgericht-, ontwerpgericht onderzoek. We hebben de onderwerpen van de artikelen afgestemd op de belangrijkste onderwerpen voor de tentamens Methoden en technieken van onderzoek, Stageonderzoek en de Afstudeerfase. De uitleg, voorbeelden en oefenopgaven zijn afgestemd op het HBO. De cartoons zijn ter lering en vermaak. De site wordt elk jaar nog aangevuld.
(Alles helemaal gratis! Amazing! Geen advertenties, geen cookies. Kortom MVO, Sociaal en duurzaam zoals het zou moeten zijn). Delen mag, graag zelfs maar alleen als je dat enkel doet om belangeloos en gratis anderen te helpen.

BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT
BRONVERWIJZING, APA-REGELS (SAMENVATTING)
Draadstaal straatinterview
EEN GOEDE PROBLEEMSTELLING FORMULEREN (HOOFDVRAAG)
EEN SCRIPTIE SCHRIJVEN (deel 1/3)
EEN SCRIPTIE SCHRIJVEN (deel 2/3)
EEN SCRIPTIE SCHRIJVEN (deel 3/3)
EEN STEEKPROEF TREKKEN DIE REPRESENTATIEF IS
HET STAGEONDERZOEK, STAGEOPDRACHTEN, DE AFSPRAKEN MAKEN
HYPOTHESE TOETSEN (Significantie , p-waarden)
KWALITATIEF ONDERZOEK (Interviews verwerken)
KWALITATIEF ONDERZOEK, HOEVEEL INTERVIEWS HEB JE NODIG?
KWALITATIEF ONDERZOEK. WAT IS HET EN WAAROM DOEN WE HET?
KWANTITATIEF ONDERZOEK, STEEKPROEFOMVANG, STEEKPROEFFORMULE
LEER IN 4 STAPPEN REKENEN MET DE STEEKPROEFFORMULE
REPRESENTATIVITEIT,GENERALISEERBAARHEID,NAUWKEURIGHEID
WAT BETEKENT VALIDITEIT