JAARLIJKSE PARTNERINVENTARISATIES

De Hartstichting heeft ruim 400 reanimatiepartners die trainingen verzorgen in reanimatie en AED. Elk jaar vindt de inventarisatie plaats onder de ca. 1200 contactpersonen. Dit werk is erg arbeidsintensief.


DE OPDRACHT

Ontwikkel een efficiënte methode voor de datavergaring en presentatie van de resultaten. Maak gebruik van grafieken en infographics.

Een jaarlijks terugkerend administratieve taak is de partnerevaluatie. Het vraagt veel tijd om adresbestanden op te schonen vanwege de vele stichtingen met meerdere contactpersonen en wisselingen. Daarnaast moeten mailings en reminders verstuurd worden (waarvan altijd een deel bounced). Daarnaast moeten de vragenlijsten elk jaar geactualiseerd worden en online geplaatst. Vervolgens moet alle verkregen data uit het kwantitatieve deel en het kwalitatieve deel geanalyseerd en gerapporteerd worden.

De opdracht: Ontwikkel een efficiënte methode voor de jaarlijkse partnerenquête met behulp van automatisering. Partners moeten op efficiënte, klantvriendelijke wijze informatie kunnen aanleveren over aantallen cursisten, aantallen AED-trainingen, prijzen en wensen ten aanzien van informatie. De data moet omgezet worden in een heldere presentatievorm van de uitkomsten.

Randvoorwaarden bij deze opdracht zijn:
- Zoveel mogelijk van het onderzoekswerk uitbesteden maar rekening houden met een relatief klein budget.
- Een deel van de doelgroep geeft de voorkeur aan schriftelijke beantwoording van vragen een deel wil online, beide manieren moeten mogelijk zijn zonder dubbelingen te krijgen in de dataset.
- Maak het mogelijk om de presentatie van de rapportage aansprekend te maken door gebruik te maken van infographics.


DE OPLOSSING

Research Company heeft vrijwel alle handmatige werkzaamheden kunnen automatiseren met behoud van de service naar partners.

Alle contactpersonen ontvangen jaarlijks een gepersonaliseerd mailverzoek tot deelname. Ook de reminders worden geautomatiseerd verstuurd. Via een internetlink komen respondenten in een keuzemenu voor partners. Er zijn meerdere opties om uit te kiezen: Men kan de vragen op internet beantwoorden of de enquête downloaden en uitprinten om vervolgens op te sturen. Partners kunnen in het menu er ook voor kiezen om de ingevulde vragenlijst op de eigen PC op te slaan voor eigen gebruik. Onze software voorkomt automatisch dubbeling van deelname.

De resultaten worden gepresenteerd in heldere tabellen, grafieken en tekst. Hierbij is er veel aandacht voor het zichtbaar maken van ontwikkelingen.


Opmerking: De waarden van variabelen uit de metingen zijn vervangen door gefingeerde waarden

 


OPVALLENDE KENMERKEN

Het werk voor de opdrachtgever bestaat uit het aanleveren van het partnerbestand en de wensen ten aanzien van de vragenlijst. Het onderzoek wordt begeleid door onze onderzoeker die de betrouwbaarheid van het onderzoek bewaakt.

Naast een jaarrapport met vergelijkingstabellen leveren we maatwerk infographics aan die gebruikt worden in Powerpoint-dia's. Tijdens partnerbijeenkomsten worden de resultaten op een aansprekende manier gepresenteerd.

    
      Opmerking: De waarden van variabelen uit de metingen zijn vervangen door gefingeerde waarden

 


DE MEERWAARDE

De kosten blijven laag dankzij uitbesteding van het administratieve deel. De basis voor datavergaring verandert jaarlijks weinig waardoor alles heel snel verloopt.

De methode houdt rekening met de wens van partners om de vragen schriftelijk te beantwoorden. Door te werken met een web-based systeem met een apart keuzemenu kunnen deelnemers makkelijk tussentijds even pauzeren en op een ander tijdstip weer verder gaan waar ze gestopt waren.

De optie om de ingevulde vragenlijst ook voor eigen gebruik direct te downloaden en op te slaan verhoogt de service aan de partners. De organisaties hebben nu zelf ook een eenvoudige manier om jaarlijks de resultaten vast te leggen. Onze onderzoeksexpertise garandeert elk jaar de kwaliteit van de vragenlijsten en betrouwbaarheid van de rapportage.

Omdat geen gebruik wordt gemaakt van externe software en al het dataverkeer gecodeerd verloopt, voldoet Hartstichting aan alle wettelijke regels m.b.t. bescherming privacy en de veiligheid van datatransmissie.