KWALITATIEF ONDERZOEK (Interviews verwerken)

DUIDELIJKE UITLEG EN TIPS VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN EN -TENTAMENSTOF (HBO/MBO+).

KWALITATIEF ONDERZOEK, VERWERKEN VAN INTERVIEWS.

In dit artikel wordt een voorbeeld helemaal uitgewerkt. Je leert het volgende over het gebruik van kwalitatieve gegevens:
Verwerken van kwalitatieve gegevens zoals interviews.  Samenvatten of coderen? Kwalitatief onderzoek draait (vaak) niet om bewijs maar om indicaties en vermoedens;  Het vastlegen van gegevens als je interviews gebruikt  ,  De keuze voor samenvatten van interviews of coderen; Wanneer moet je kwalitatieve gegevens (interviews) coderen? ; Coderen om te analyseren en voor de vastlegging van denkstappen ; Drie stappen bij het coderenEen uitgewerkt voorbeeld van analyse met behulp van coderenVoorbeeld van open coderenIteratie, waarom is coderen een iteratief proces?  Axiaal coderen.  Axiaal coderen in Excel  ; Concepten en sensitising concepten ; Selectief coderen ; Selectief coderen in ExcelHet invoegen van coderingen in een verslag ; De inhoud van het hoofdstuk Resultaten bij kwalitatief onderzoek ; Gebruik van een beeldend citaat ; Het hoofdstuk Conclusie bij kwalitatief onderzoek ; Het hoofdstuk aanbevelingen in een kwalitatief onderzoek ; Kwalitatief onderzoek levert vermoedens en theorieën ; Na een kwalitatief onderzoek volgt vaak een deductief onderzoek ; Modellen gebruiken bij kwalitatief onderzoek ; Een voorbeeld van het gebruik van een model bij kwalitatief onderzoek.


Kwalitatieve gegevens verwerken vraagt om een geheel andere aanpak dan het verwerken van enquêtes
Het verwerken van kwalitatieve gegevens zoals interviews stelt specifieke eisen aan de rapportage. Bij enquêtes worden conclusies onderbouwd met behulp van getallen in tabellen, grafieken en berekeningen (statistische toetsen). Bij interviews is er sprake van een klein aantal respondenten (meestal 5-25). Deze aantallen zijn veel kleiner dan de respons op enquêtes (150 - 1000 en meer deelnemers). Wanneer je conclusies gaat trekken op basis van interviews kan iedereen dus zeggen '... je weet het niet zeker want je hebt slechts 10 mensen gesproken ... '.  EN "Het kan heel goed zo zijn, dat je conclusies niet kloppen omdat de antwoorden/meningen van de andere 10 000 mensen niet zijn meegenomen in je onderzoek'.


Bij kwalitatief onderzoek gaat het meestal niet om ’bewijs’ maar over 'aanwijzingen', ’indicaties’ en ’vermoedens’. We zeggen ook wel dat het bij kwalitatief onderzoek gaat om het ontwikkelen van een theorie (je geeft dus nog geen hard bewijs van een theorie). Een kwalitatief onderzoek wordt hoger gewaardeerd wanneer de studente/onderzoekster de denkstappen goed beschrijft die ze neemt om tot haar theorie te komen.


Het vastleggen van je gegevens uit interviews, hoe moet dat?
1) Je maakt om te beginnen een bijlage met van elk gesprek de letterlijke tekst van alles wat is gezegd (dit heet 'transcriptie'). Dus ook jouw vragen en de reacties van de geinterviewde. Dat is voor de scriptiecommissie zodat ze het kunnen controleren. Heeft ... dat wel gezegd? Hoe heeft ... dat dan precies gezegd? En hoe is het antwoord gebruikt door de onderzoeker? Voor de transcriptie kan je het beste werken met gesprekopnames. Maar niet iedereen wil opgenomen worden...  (Als dat niet gelukt is, vermeldt dat dan in het verslag en zorg voor uitgebreide aantekeningen zodat je zoveel mogelijk van het gesprek kan weergeven in de transcriptie).


2) Je moet een keuze maken: Ga je in je verslag werken met ALLEEN SAMENVATTINGEN van interviews of ga je CODEREN EN SAMENVATTEN? Criteria om te kiezen: Coderen doe je wanneer details belangrijk zijn. Met andere woorden: Je gaat coderen wanneer het voor jouw onderzoek heel veel uitmaakt HOE DE MENSEN iets hebben gezegd.


Voorbeeld I: Kies voor ALLEEN SAMENVATTINGEN.
Een student onderzoekt klanttevredenheid. De probleemstelling luidt: "Op welke wijze kan ABC BV de klanttevredenheid verbeteren?" De student heeft 300 enquêtes afgenomen onder klanten. Hij heeft ook 5 interviews afgenomen. Uit de interviews komen niet veel nieuwe inzichten. De geinterviewden zeggen '... de medewerkers zouden wat vriendelijker kunnen zijn...'; '... Ik vond de cassiere brutaal ...'; '... ze hebben geen tijd voor je ...'. Als je kijkt naar de probleemstelling en de antwoorden dan hoeft de onderzoeker niet diep na te denken WAT de klanten precies bedoelden.


Voorbeeld II: Kies voor CODEREN en SAMENVATTEN
Een student doet onderzoek naar de onveiligheid in een winkelstraat. "Op welke wijze kan de gemeente de sterke gevoelens van onveiligheid in het winkelcentrum verminderen?' Voor dit onderzoek zijn 12 klanten geinterviewd. Uit de interviews komen de volgende antwoorden: '... vroeger was de hoek verlicht, dan kon je zien wie er aankwam. Nu is het erg donker daar... '; '... de heggen worden niet meer gesnoeid, dus als je het centrum nadert kan je niet goed de straten in kijken ...'; '... ik heb er trouwens nog nooit een agent op straat gezien ...'; '... het centrum is rommelig, je moet goed opletten want er zijn veel hoeken en gaten ...'.


De verhalen uit de interviews zijn dus heel verschillend maar er zit ook wel een verband tussen. Als je alleen het 'verband' opschrijft kan de scriptiecommissie niet controleren waar je je conclusie vandaan hebt. (Tenzij ze alle interviews in de bijlage gaan lezen, en combineren. Dat doen ze echter niet!). Oplossing: Als je de antwoorden leest dan draait het in veel antwoorden om 'zichtbaarheid'. Dat is wat de antwoorden gemeen hebben. (Mensen voelen zich onveilig omdat ze met hun ogen niet duidelijk kunnen zien wat er in de omgeving gebeurt). De student moet dus als conclusie (theorie) trekken dat de onveilige gevoelens (waarschijnlijk) voortkomen uit 'gebrek aan zicht'.


Omdat de antwoorden zo verschillend zijn heb je niet genoeg aan een samenvatting. Want niemand gebruikt het woordje 'zicht of zichtbaarheid'. Het is een 'verzinsel'/'concept' van de onderzoeker zelf. En dat idee van de onderzoeker kan helemaal juist zijn (maar dat is dus niet LETTERLIJK gezegd door de klanten). Nu komen we bij het boeiende van kwalitatief onderzoek: HET IS DE ONDERZOEKER ZELF die een duidelijke/ aantoonbare (gemeenschappelijke) betekenis geeft aan uiteenlopende (persoonlijke) verhalen. [Kwalitatief onderzoek is dus heel nuttig, ook al gaat het niet om HARD BEWIJS/ tellen van woorden/uitspraken]. Op grond van de analyses van de onderzoeker zou de gemeente al kunnen proberen de onveilige gevoelens te verminderen door meer aandacht te besteden aan 'zichtbaar maken' (verlichting, heggen snoeien, opruimen)].


Coderen als analyse methode en voor het vastleggen van je denkstappen.
Hoe kan de onderzoeker AANTONEN dat zijn concept/theorie logisch is? Dat er in de verhalen van de klanten voldoende aanwijzingen zijn voor haar theorie? Dat doen we door te CODEREN.


Coderen: Bij kwalitatief onderzoek moet de onderzoeker AANTONEN dat zij de juiste verbindingen legt tussen de verhalen/antwoorden. Dat doe je door de lezer helemaal mee te nemen als je bepaalde denkstappen maakt. Het beschrijven van je denkstappen noemen we ’coderen’. 


Drie stappen die je doorloopt bij het coderen.
- Open coderen
- Axiaal coderen
- Selectief coderen


Mariska’s onderzoek, een kwalitatief onderzoek met behulp van coderen.
Mariska doet een onderzoek naar ’Op welke wijze kan de veiligheid op het ABC-Pop evenement worden verbeterd?’ Het is bij het vorige evenement erg uit de hand gelopen. Dit zorgde voor ontevreden bezoekers, schade aan apparatuur. Een aantal kinderen raakte zelfs gewond. Binnen het management en onder medewerkers zijn de meningen zeer verdeeld over de oorzaken en de te nemen maatregelen. Men heeft te maken met teveel verschillende ideeen. Mariska mag als stagiair een onpartijdig onderzoek doen en ze heeft gekozen om haar onderzoek te starten zonder theorie (inductief). Mariska zegt 'Ik vergeet even alle meningen. Ze zegt: alle theorieën die zijn geroepen door managers en beveiligers zet ik even uit mijn hoofd'. Mariska heeft als strategie om gegevens te verzamelen gekozen voor ongestructureerde interviews. Dat betekent dat ze een aantal vaste bezoekers wil interviewen en de bezoekers daarbij helemaal de vrijheid laat (niet sturen door bepaalde enquêtevragen voor te leggen). Mariska heeft de interviews opgenomen op haar mobieltje en deze opnames helemaal uitgetypt (getranscribeerd). De letterlijke teksten van de interviews heeft ze toegevoegd als bijlage bij haar verslag (zodat de scriptiecommissie die kan beoordelen).


Mariska bestudeert de interviews en doet haar eerste stap in de analyse: open coderen.
Open coderen betekent dat Mariska uit de verschillende interviews tekstfragmenten knipt die volgens haar van belang zijn voor het onderzoek. 'Belangrijk' betekent hier: Er is iets gezegd dat belangrijk KAN zijn voor het onderzoek. Mariska zal bij het lezen van de eerste teksten vrij snel denken dat iets belangrijk KAN zijn. Dat is prima. Ze codeert alles waarvan ze denkt dat het belangrijk kan zijn. (Later zal Mariska bepaalde tekstdelen laten vervallen als blijkt dat ze toch niet belangrijk zijn). Hieronder is een deel van het Excelblad van Mariska te zien: (Excel of Word, als je maar makkelijk hokjes met tekst kan maken)


Excel blad: open codering (stap 1 van Mariska’s analyse in beeld gebracht)
Bron Tekst (geknipt) Open codering (aantekening van Mariska)
Interview Henk de Vries Toen we aankwamen bij het evenement konden we zo snel niet ontdekken waar de nooduitgangen waren. Die bordjes zijn te klein en sommige borden zijn niet verlicht. Maar we hebben het gevraagd en toen waren we wel gerustgesteld. Bebording en rol van beveiligers
Interview Henk de Vries Later zagen we dat het wel erg druk werd. Dat benauwde ons wel een beetje. Drukte
Interview Henk de Vries Er waren veel jongeren uit de grote steden. Wij zijn maar een eindje bij de vandaan gaan staan. Ze maakten veel herrie en er lagen lege bierflesje op de grond. Gedrag, Drank en Cultuurverschil (stad/dorp)

Fase 1: Open codering vastgelegd in Excel.
Mariska moet de open codering uitvoeren voor alle interviews. Ze selecteert dus uit de teksten bepaalde delen en codeert ze door in de laatste kolom een samenvatting te geven in enkele steekwoorden.


Iteratie: Wanneer Mariska het eerste interview leest heeft ze het tweede interview nog niet gelezen (al zal ze zich wel vaag herinneren wat er gezegd is). Doordat ze de andere interviews nog niet heeft bestudeerd kan ze nog geen verbanden leggen voor een theorie. Bij coderen gaan we er dus vanuit dat Mariska niet in staat is om de complete inhoud van 5 interviews in 1 keer te overzien. Ze zal al lezend steeds beter begrijpen wat er aan de hand is. Dit proces heet Iteratie. Coderen is een Iteratief proces. Na het lezen van interview 2 zal ze ook interview 1 beter begrijpen... Ze leest dus de interviews 1 voor 1 en codeert. Stap voor stap. Door de coderingen uit de verschillende interviews met elkaar te vergelijken krijgt Mariska langzaam een compleet beeld van de verbanden/ overeenkomsten tussen de interviews. Ze gaat dan zien dat bepaalde opmerkingen uit interview 1 ook worden gemaakt in interview 3 en 5 (maar misschien in iets andere woorden). Ze krijgt zo inzicht wat belangrijk is.


Fase 2: Axiaal coderen. (In Excel of Word)
Axiaal coderen. Als Mariska meerdere interviews heeft gecodeerd kan ze zien of bepaalde (open)coderingen terugkeren. Als dat zo is dan zal ze waarschijnlijk een aantal open-coderingen een nieuwe naam geven. Zo brengt de bepaalde antwoorden uit verschillende interviews samen onder een nieuwe (gemeenschappelijke naam). Dit is Axiaal coderen. (zie onderstaand voorbeeld).


Excel blad: axiaal codering (stap 2 van Mariska’s analyse in beeld gebracht)
Bron Tekst Open codering(aantekening van Mariska) Axiaal codering (Mariska)
Interview Henk de Vries Toen we aankwamen bij het evenement konden we zo snel niet ontdekken waar de nooduitgangen waren. Die bordjes zijn te klein en sommige borden zijn niet verlicht. Maar we hebben het gevraagd en toen waren we wel gerustgesteld. Bebording en rol van beveiligers. Lampjes bebording. Kwaliteit bebording
Interview Henk de Vries Later zagen we dat het wel erg druk werd. Dat benauwde ons wel een beetje. Drukte  
Interview Henk de Vries Er waren veel jongeren uit de grote steden. Wij zijn maar een eindje bij de vandaan gaan staan. Ze maakten veel herrie en er lagen lege bierflesje op de grond. Gedrag, Flesjes en Cultuurverschil (stad/dorp) Mee smokkelen van bier.
Martijn Jansen We waren te laat om te kijken waar de uitgangen precies waren. Het was ook te druk om de borden te zien. Ze hingen te laag en van een aantal waren de lampjes stuk. Bebording niet zichtbaar. Lampjes. Kwaliteit bebording
Martijn Jansen Toen Jeroen om hulp riep raakten we eigenlijk in paniek. Een beveiliger heeft ons goed geholpen. Hij had gelijk door wat er mis was. Beveiliging goed gereageerd.  
Martijn Jansen Die bierflesjes waren net van ons want ze schenken alleen in bekertjes Bierflesjes niet toegestaan. Mee smokkelen van bier.

(Axiaal coderen: Na het lezen van het tweede interview valt het Mariska op dat de slechte bebording nu door twee bezoekers van het
evenement is genoemd. De twee respondenten zeggen niet precies hetzelfde over de borden. Daarom moet Mariska een nieuwe term verzinnen zodat ze de opmerkingen over de borden samen kan brengen onder 1 nieuwe code. Mariska bedacht daarvoor een nieuwe term ’Kwaliteit bebording’. Zo heeft ze de opmerkingen van beide interviews dezelfde (axiale) code gegeven.


Ook het antwoord over de flesjes bier (interview 1) krijgen een nieuwe betekenis als ze in een ander interview leest dat er op het evenement geen flesjes te koop waren (informatie uit interview 2). Mariska bedenkt ...'De drank moet dus meegesmokkeld zijn zonder dat de beveiliging het zag...'. De codering ’Flesjes’ (interview 1) heeft ze na het lezen van interview 2 veranderd in ’Meesmokkelen van bier’.


Op die manier passen verschillende opmerkingen over de flesjes bier uit verschillende interviews weer bij elkaar (onder deze nieuwe code). Op deze manier legt Mariska dus haar denkstappen vast voor de lezer. Hier ziet de scriptiecommissie dus hoe Mariska's theorie zich heeft ontwikkeld. Tegelijkertijd gaat Mariska beter begrijpen wat er mis is gegaan op het evenement.


Concepten en sensitising concepten
Zo'n 'voorlopige theorie / vermoeden' noemen we een concept. Als Mariska meer aanwijzingen vindt over dit concept (dranksmokkkel) zal ze het uiteindelijk meenemen naar haar conclusie (theorie). Tot het 'concept' een theorie is geworden zal Mariska tijdens het lezen vooral gevoelig zijn voor alle opmerkingen over drank / dranksmokkel / alcohol. [We zeggen ook wel Mariska heeft een sensitising-concept  (dranksmokkel). (Sensitive = gevoelig zijn voor, vrij vertaald iets waar je alert op bent.


Het concept is dat er mogelijk een probleem is met drankgebruik en de controle daarop. (Dat hoeft niet het enige concept te zijn.... Er is meer aan de hand...).


Fase 3: Selectief coderen in Excel.
Selectief coderen Wanneer Mariska meer interviews heeft gelezen en gecodeerd kunnen bepaalde coderingen nog een andere naam krijgen (omdat ze bij elkaar horen). Er blijken ook coderingen die niet vaak genoeg terugkomen in de interviews. Alleen de belangrijkste coderingen gaan mee naar de uiteindelijke selectie (Selectief coderen).


Excel blad: selectief coderen (stap 3 van Mariska’s analyse in beeld gebracht)
Bron Tekst Open codering Axiaal codering Selectief coderen
Interview Henk de Vries Toen we aankwamen bij het evenement konden we zo snel niet ontdekken waar de nooduitgangen waren. Die bordjes zijn te klein en sommige borden zijn niet verlicht. Maar we hebben het gevraagd en toen waren we wel gerustgesteld. Bebording en rol van beveiligers. Lampjes bebording. Kwaliteit bebording Kwaliteit bebording
Interview Henk de Vries Later zagen we dat het wel erg druk werd. Dat benauwde ons wel een beetje. Drukte Drukte  
Interview Henk de Vries Er waren veel jongeren uit de grote steden. Wij zijn maar een eindje bij de vandaan gaan staan. Ze maakten veel herrie en er lagen wel 30 lege bierflesje op de grond. Gedrag, Drank en Cultuurverschil (stad/dorp) Mee smokkelen van bier. Controle op drank
Martijn Jansen We waren te laat om te kijken waar de uitgangen precies waren. Het was ook te druk om de borden te zien. Ze hingen te laag en van een aantal waren de lampjes stuk. Bebording niet zichtbaar. Lampjes. Kwaliteit bebording Kwaliteit bebording
Martijn Jansen Toen Jeroen om hulp riep raakten we eigenlijk in paniek. Een beveiliger heeft ons goed geholpen. Hij had gelijk door wat er mis was. Beveiliging goed gereageerd. Houding beveiliging  
Martijn Jansen Die bierflesjes waren niet van ons want ze schenken alleen in bekertjes Bierflesjes niet toegestaan. Mee smokkelen van bier. Controle op drank
Arnold de Groot We waren al dronken toen we aankwamen en Kees had twee flessen Wodka onder zijn jas. Dronkenschap Wodkafles Mee smokkelen van drank Controle op drank
Arnold de Groot We hebben een prima tijd gehad. Kijk als er geduwd wordt moet je gewoon een beetje terugduwen. Duwen Drukte  
Arnold de Groot Ik heb die beveiliger even verteld dat tie niet aan me moet komen! Dat was alles. Ik snap niet waar mensen zich druk over maken. Houding beveiliging Agressieve jongeren Houding beveiliging  

Fase 3, selectief coderen in Excel is de laatste fase. Hierin wordt gekozen wat belangrijk is om mee te nemen naar de conclusie. In bovenstaande tabel zien we dat Mariska bij het open coderen (stap 1) de term ’Bierflesjes’ had gebruikt als code. Bij het axiaal coderen heeft Mariska er van gemaakt ’Mee-smokkelen van bier’. Bij Selectief coderen heeft Mariska de codering veranderd in “Controleren op drank’. We zien ook dat Mariska een aantal opmerkingen over beveiliging niet meeneemt in de Selectieve codering. Dat komt doordat de combinatie van de interviews eigenlijk geen duidelijk beeld geven over de rol van de beveiliging. (Bij de eerste interviews leek ’beveiliging’ naar voren te gaan komen als iets belangrijks maar latere interviews spraken dat weer tegen of gaven een onduidelijk beeld. Misschien was er dus wel van alles mis met de beveiliging maar Mariska heeft het niet duidelijk kunnen aantonen / bewijzen. Het is nu juist de bedoeling dat je door te coderen zorgt voor AANTOONBARE verbanden. De rol van beveiliging is niet aangetoond en mag dus niet meegenomen worden in de theorie).


Omzetten van coderingstabellen naar tekst in het onderzoeksverslag.
Wanneer Mariska klaar is met coderen en ze een theorie (of meerdere theorieën) heeft ontwikkeld kan ze dat gaan verwerken in haar scriptie.  1. Mariska voeg de letterlijke teksten van de interviews en het laatste Exceloverzicht, fase 3 (dus waar ook de kolom selectief coderen is opgenomen) toe aan de bijlage van je verslag.

  2. Mariska voegt de resultaten van haar kwalitatieve onderzoek toe aan het hoofdstuk Resultaten kwalitatief onderzoek.


Hieronder een pagina uit het verslag van Mariska


Hoofdstuk 4: Resultaten kwalitatief onderzoek.


Uit de interviews komt naar voren dat er alcoholische drankjes het terrein op kunnen worden gesmokkeld. De indruk is dat dit door beveiligers wel wordt gezien maar dat men niet ingrijpt.


       “Ze maakten veel herrie en er lagen wel 30 lege bierflesje op de grond” (persoonlijk interview, Henk de Vries). [Opmerking: Mariska maakt hier gebruik van de vorm 'sprekend voorbeeld'. Het is een veel gebruikte vorm bij kwalitatief onderzoek. De lezer krijgt als het ware een 'bewijs' van het concept in de vorm van een getuige-verklaring].

Er lijkt ook een probleem te zijn met de bebording. De borden lijken op de verkeerde plaats te staan. Ze zouden te laag hangen waardoor bezoekers ze niet zien wanneer het erg druk is op het terrein en de verlichting van een aantal borden is stuk.


“Het was ook te druk om de borden te zien. Ze hingen te laag en van een aantal waren de lampjes stuk” (persoonlijk interview, Martijn Jansen).


Mariska's verslag: hoofdstuk Conclusies.

Conclusies  1. Er zijn indicaties dat er een probleem is met gasten die alcoholische dranken meenemen van buiten het terrein. De controle op drank bij binnenkomst kan een aandachtspunt zijn.

  2. De indruk is verder dat bezoekers hun gang kunnen gaan en dat meegebrachte bierflesjes niet worden opgemerkt ook al liggen ze open en bloot in het gras.

  3. De indruk is dat de bebording met aanwijzingen van de uitgangen kwalitatief niet voldoet. Een aantal bezoekers ziet de borden niet hangen of de verlichting van borden is stuk.


Let op:Bij kwalitatief onderzoek wordt dus gesproken in termen van vermoedens… ’Er zijn indicaties dat…’  'Er bestaat de indruk dat ….'. Dat komt doordat het onderzoek maar een klein aantal interviews omvat. De conclusies zijn dus niet BEWEZEN (daarvoor zouden er nog veel meer interviews nodig zijn eventueel aangevuld met een enquêtes en observaties).


Mariska's verslag: hoofdstuk Aanbevelingen.

Aanbevelingen


Naar aanleiding van het onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan:  1. Een nader onderzoek (kwantitatief) naar het aantal gasten dat drank meeneemt van buiten het terrein. Dit kan meer duidelijkheid geven over de omvang van het drank-smokkel probleem. Beveiligers en ander personeel zouden bij een volgend evenement bij kunnen houden hoe vaak zij dranksmokkel waarnemen.

  2. Een nader onderzoek naar het gedrag van de beveiligers ten aanzien van drank-smokkel. Dit zou bijvoorbeeld onderzocht kunnen worden door undercover onderzoek/mysteryvisits waarbij onderzoekers zich voordoen als bezoekers en daarbij proberen om drank mee te smokkelen. Ze kunnen inzicht krijgen hoe streng beveiligers controleren op drank-smokkel en hoe vaak de smokkel niet wordt ontdekt. Dit kan leiden tot betere instructies.

  3. Een onderzoek van alle borden op het terrein kan inzicht geven in de oorzaken van de onduidelijkheid in de informatievoorziening op het evenement / de bebording. Dit kan de organisatie uit laten voeren door tijdens een evenement vanaf verschillende zichtpunten foto’s te maken van de borden en te kijken of ze wel overal goed zichtbaar zijn. Dit kan leiden tot aanpassingen van de borden.


Kwalitatief onderzoek levert vernoedens en theorieën op (meestal geen zekerheden)


Zoals gezegd: Kwalitatief onderzoek levert vermoedens en theorieën op. Vermoedens en theorieen zijn geen eindpunt. Ze zijn er om opgepakt te worden.


Na een kwalitatief onderzoek dat theorievormend is (inductief) volgt dan ook vaak een kwantitatief onderzoek dat de gevonden theorie gaat testen (deductief).


Daarom geeft een kwalitatief onderzoeker vaak aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Dat is logisch. Door vervolgonderzoek kan worden bepaald of Mariska's theorieën juist zijn. Dit onderzoek wordt vaak door een andere onderzoeker uitgevoerd. Omdat er al een theorie is (namelijk die van Mariska) kan het volgende onderzoek DEDUCTIEF worden opgezet. Er zijn (niet alleen) interviews nodig maar er kan een enquete worden gehouden. Een enquete bestaat uit 'vragen in een bepaalde richting' / gerichte vragen. Van het concept 'dranksmokkel' kan dan bepaald worden wat DE OMVANG is van het probleem. Een andere student kan dat gaan doen als scriptie. Deze student neemt dan dus als beginpunt Mariska’s verslag en bedenkt een onderzoeksopzet om de theorie te gaan bewijzen. (Hieronder voorbeeld hoofdstuk Aanbevelingen op basis van het onderzoek van Mariska)].


Modellen gebruiken om je analyse te onderbouwen en te structureren


Een model kan gebruikt worden om concepten (lees: vage ideeën) een structuur te geven. Kwalitatief onderzoek kan namelijk erg 'zweverig/vaag' overkomen op de lezer. Het gaat over 'vermoedens' dus je conclusie kan erg vaag blijven. Dat kan dan leiden tot een laag cijfer voor je onderzoek. Een model helpt dan om het concreet te maken: 


Je kunt een model gebruiken bij de analyse van je gegevens. Voor jezelf (zorgt ervoor dat het allemaal wat minder zweverig wordt).


Je kunt een model ook gebruiken bij de presentatie. Het zorgt ervoor dat het voor de lezer minder rommelig/zweverig/vaag overkomt.
Zo’n model moet je dan natuurlijk wel in de literatuur hebben gevonden of je moet zelf een model maken.


Een voorbeeld van modelgebruik in een kwalitatief onderzoek.  Het onderzoek van Mariska (vervolg).


Voor het onderzoek van Mariska zou zo’n model er als volgt uit kunnen zien:
(*Het model uit het voorbeeld is verzonnen)


Het event-escalatiemodel van Jansen.


Uit het verslag van Mariska:
Bij de analyse is gebruik gemaakt van het event-escalatiemodel van Jansen. Het model van Jansen geeft de relatie weer tussen mate van controle op basisregels tijdens een event en de ontwikkeling van wangedrag door bezoekers.


Volgens Jansen bepaalt de kwaliteit van de controle op basisregels de mate waarin bezoekers ook andere regels zullen overtreden. Matige controle op basisregels op een event betekent dat er wat meer ruimte is voor kleine overtredingen. Dit zorgt voor wat meer wanorde op het evenement. Als gevolg daarvan wordt het wat moeilijker voor de beveiliging om te controleren op ernstiger overtredingen. Dit verlies van overzicht heeft dan als gevolg dat er meer overtredingen zullen plaatsvinden. Het gevolg daarvan is dat het event nog wat wanordelijker wordt en het voor beveiligers moeilijker om bezoekers te controleren omdat zij hun tijd kwijt zijn aan handhaving. Dit proces kan uitmonden in een escalatie (spiraal). In de loop van de tijd kan het evenement volledig escaleren en hebben beveiligers geen controle meer.


Het model van Jansen toegepast op ABC-Pop betekent dat het belangrijk is dat beveiligers strikt controleren op naleving van basisregels. Het verminderen van dergelijke controles, of het versoepeld toepassen van de regels maakt het voor  handhavers steeds moeilijker om de situatie op het evenement in de hand te houden. Daarom is het heel belangrijk dat de beveiligers op het ABC-Popevenement vanaf het begin van het evenement scherp controleren op het meenemen van drank.


EINDE VAN DIT ARTIKEL.
Bekijk ook de andere artikelen. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen.


The Research & Education Company BV is een full-service onderzoeksbureau. Bekijk hier inspirerende voorbeelden van innovatieve onderzoeksprojecten.
Voor junior onderzoekers hebben we de Steekproefcalculator die automatisch uitrekent hoeveel respondenten u netto moet realiseren voor een betrouwbaar en nauwkeurig onderzoek.

DEEL DEZE SITE MET MEDE-STUDENTEN
Er is veel zorg besteed aan deze uitleg. Het is begrijpelijk geschreven met duidelijk voorbeelden. Maandelijks bezoeken 4000 HBO (en WO) studenten onze site. Als je vindt dat de site je goed geholpen heeft, vergeet dan niet om dit te delen en te liken.  HYPOTHESE TOETSEN (Significantie , p-waarden)
KWALITATIEF ONDERZOEK, HOEVEEL INTERVIEWS HEB JE NODIG? 
Terug naar overzicht

 

We slaan uw keuze eenmalig op in een cookie, zodat u dit niet op iedere pagina opnieuw aan hoeft te geven.