KWALITATIEF ONDERZOEK. WAT IS HET EN WAAROM DOEN WE HET?

KORTE EN DUIDELIJKE TIPS VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN EN -TENTAMENSTOF (HBO/MBO+).


Kwalitatief onderzoek levert informatie op over de motieven en ideeën van mensen. Wat je bij kwantitatief onderzoek (bijvoorbeeld een enquête) te weten komt zijn ’aantallen’ maar je komt dan niet te weten waarom mensen een bepaald antwoord geven. 

Voorbeeld: Waarom heeft 60% van de deelnemers aan de enquête het hokje JA aangekruist? Waarom vindt 66% onze winkel niet interessant? Waarom zegt 75% dat ze liever naar de concurrent gaan? Op dit soort vragen geeft een enquête geen antwoord. Terwijl een directeur niet alleen wil weten HOEVEEL klanten er ontevreden zijn maar ook WAAROM ze ontevreden zijn.


Kwalitatief onderzoek doen we dus om de ’Waarom-vragen’ te beantwoorden. 


Een voorbeeld van kwalitatieven manier van onderzoek is het houden van interviews. Het houden van interviews is een veel gebruikte onderzoeksstrategie.


Interviewen hoeft niet meer werk te zijn dan het regelen, versturen en verwerken van enquêtes. Het vraagt meer tijd om een interview af te nemen dan om een enquête in te laten vullen. Maar je hoeft slechts 10-20 interviews af te nemen om al genoeg gegevens te hebben voor je rapport. Terwijl je wel 100 of 200 enquêtes terug moet zien te krijgen voordat je aan je rapport kan beginnen...


Het komt er vooral op aan dat je zelf goed bent in het voeren van een gesprek.  Sommige studenten zijn bang om te praten of vinden het een raar idee om iemand te interviewen.  (Maar het is natuurlijk juist goed om iets te doen waar je niet veel ervaring mee hebt).  Tegenwoordig heeft iedereen een smartphone dus het regelen van opnameapparatuur zal het probleem niet zijn.


Er zijn verschillende typen interviews  1. Gestructureerde interviews (LET OP deze vorm van interviewen valt onder KWANTITATIEF onderzoek). Bij een gestructureerd interview neem je een vragenlijst af. Alle vragen staan op papier. Het is eigenlijk hetzelfde als een enquête, alleen neem je de vragen mondeling af.Van gestructureerde interviews moet je er veel afnemen, afhankelijk van je onderzoeksonderwerp zullen dat er al gauw 50 zijn.
     

  2. Semi-gestructureerd interview Als je er voor kiest om geen vaste vragenlijst te maken maar een combinatie van klein aantal (ca. 4) gesloten vragen en 3 open vragen dan noemen we dat een semi-gestructureerd interview. Je laat de persoon die je interviewt veel vrijer om zelf een verhaal te vertellen maar je hebt ook een paar gesloten vragen en onderwerpen die aanbod MOETEN komen.
     

  3. Kies je ervoor om helemaal geen onderwerpen te bedenken maar alleen een thema (bijvoorbeeld: Vrije tijd) en de geïnterviewde mag zelf bepalen waar het over gaat dan noemen we dat een diepte-interview.


Tips en aandachtspunten als je gaat interviewen

Leg de geïnterviewde vooraf uit waar je het interview voor gebruikt (dat geeft vertrouwen en dan denkt de respondent met je mee)
Kies een geschikte locatie (rustig en prettige sfeer)
Denk aan je kleding (verzorgd maar niet te opvallend, vraag je af 'hoe kom ik over/ eerste indruk)
Praat duidelijk (lees het gezicht van de ander...kom je wel duidelijk over?)
Luister (durf op momenten je mond even te houden! wees niet bang om even 10 seconden niks te zeggen)
Zorg voor goede opnameapparatuur (een smartphone, zeg eerlijk dat je het gesprek opneemt). Als het erg persoonlijk is, kan je niet opnemen natuurlijk


EINDE VAN DIT ARTIKEL.
Bekijk ook de andere artikelen. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen.


The Research & Education Company BV is een full-service onderzoeksbureau. Bekijk hier inspirerende voorbeelden van innovatieve onderzoeksprojecten.
Voor junior onderzoekers hebben we de Steekproefcalculator die automatisch uitrekent hoeveel respondenten u netto moet realiseren voor een betrouwbaar en nauwkeurig onderzoek.

DEEL DEZE SITE MET MEDE-STUDENTEN
Er is veel zorg besteed aan deze uitleg. Het is begrijpelijk geschreven met duidelijk voorbeelden. Maandelijks bezoeken 4000 HBO (en WO) studenten onze site. Als je vindt dat de site je goed geholpen heeft, vergeet dan niet om dit te delen en te liken.  KWALITATIEF ONDERZOEK, HOEVEEL INTERVIEWS HEB JE NODIG?
KWANTITATIEF ONDERZOEK, STEEKPROEFOMVANG, STEEKPROEFFORMULE 
Terug naar overzicht

 

We slaan uw keuze eenmalig op in een cookie, zodat u dit niet op iedere pagina opnieuw aan hoeft te geven.