DIENSTEN
waar we EXPERT
in zijn
 

OPLOSSINGEN VOOR ELKE ONDERZOEKSFASE

      PROBLEEMDIAGNOSE          

Het eerste wat bepaald moet worden, is welk onderzoek het beste past bij de vragen en behoeften van uw organisatie. Op basis van een intakegesprek bepalen we samen met u welke keuzes er gemaakt kunnen worden. De voor- en nadelen en kosten van de verschillende opties worden met u besproken. Op basis van dit overleg wordt de optimale aanpak geformuleerd. Vervolgens wordt het advies vastgelegd in de vorm van een globale opdrachtomschrijving, planning en kostenberekening.

Onze meerwaarden:

 • 20 jaar praktijkervaring in het ontwerpen van onderzoek
 • Wetenschappelijk geschoolde onderzoekers
 • Creativiteit in het bedenken van oplossingen
 • Ruime ervaring in het managen van data-driven projecten
 • Ruime kennis en ervaring met verschillende manieren van dataverzameling
 • Een kwalitatief goed netwerk / snelle toegang tot de juiste specialisten
      ONDERZOEK ONTWERPEN     

De tweede stap is het uitwerken van het onderzoeksadvies tot een concreet onderzoeksontwerp. Wij stellen een plan van aanpak op waarin alle werkzaamheden worden omschreven, alsmede hulpmiddelen, inzet, planning en kosten. We bespreken met u  het ontwerp en passen het ontwerp aan eventuele specifieke wensen aan. Belangrijke onderwerpen van gesprek zijn: Doelmatigheid van het ontwerp, uitvoerbaarheid, benodigde resources  en kosten.

Onze meerwaarden:

 • Realistische kijk op inzet van hulpmiddelen door praktijkervaring
 • Eigen projectleiders en eigen instrumenten / software (flexibel in beschikbaarheid, tegen betaalbare prijzen zodat er geen derde partij nodig is)
 • Ervaring in projectmanagement (zodat u verzekerd bent van een strakke projectaansturing)
 • Ervaring met multidisciplinaire projecten, projectmanagement en accountmanagement (u bent verzekerd van een goede organisatie van het project)
   GEGEVENS VERZAMELEN   

Indien er nog geen gegevens beschikbaar zijn, wordt er veldwerk georganiseerd. Wij bieden verschillende mogelijkheden voor het veldwerk. Er kunnen enquêteurs of observanten worden ingezet. Gegevens kunnen ook digitaal verzameld worden m.b.v. digitale vragenlijsten, panels of registratiesystemen. Er kan daarnaast gebruik gemaakt worden van de data die reeds zijn opgeslagen in databestanden (digitale import / export).

Onze meerwaarden:

 • Snel beschikbaar: 35 ervaren enquêteurs met hun projectleiders (tbv.: huis-aan-huis interviews, straatobservaties, tellingen)
 • Toegang tot het Etno-panel (het grootste online panel voor onderzoek onder Nederlands met een niet-Nederlandse achtergrond, ca. 30 000 leden)
 • Snel beschikbaar: Etno-veldwerkteam (een team enquêteurs gespeciliseerd in onderzoek onder Nederlanders met een niet-Nederlandse achtergrond)
 • Bij ons inhuis: Betere software voor vragenlijsten (geen licentie en meer mogelijk in vormgeving en vraagtypen dan dure standaard softwarepakketten)
 • Eigen programmeurs: IT-ers gespecialiseerd in tools voor onderzoek (datatransformaties, platforms). Inhuren softwarehous is overbodig.
 • Expertise in CMD (communicatie media design): vormgevers voor digitale communicatie, applicatie onwikkeling en presentaties zoals infographs.
 • ICT beheer. IT-beheeromgeving met servers die voldoen aan de wettelijke eisen met betreking tot veilig databeheer en dataverkeer (datagouvennance)
 • Volume scanapparatuur met data-invoermedewerkers voor alle mogelijke verwerking van schriftelijke vragenlijsten. Geen andere partij nodig.
 • Datagouvernance expert: Altijd werken volgens de aktuele privacywetgeving, professionele ondersteuning bij opstellen van verwerkingsovereenkomsten.

 

    ANALYSEREN     

Om grote hoeveelheden gegevens te analyseren, worden onderzoekstechnieken en -software gebruikt. De analyses worden meestal gedaan m.b.v. R+, SPSS of Excel. Met behulp van statistiek wordt bepaald wat de betekenis is van bepaalde uitkomsten. Voor het analyseren van teksten en interviews worden andere technieken gebruikt zoals samenvatten, coderen en mindmapping. Voor het ordenen en analyseren van grote hoeveelheden tekst wordt o.a. Atlas-Ti gebruikt. Tenslotte kunnen
er algoritmen worden geprogrammeerd om uit bestaande gegevens nieuwe variabelen samen te stellen.

Onze meerwaarden:

 • Wetenschappelijk opgeleide data-analisten
 • Ervaring in praktijkgericht onderzoek (wij leveren u bruikbare uitkomsten)
 • Ervaring in het werken met complexe databestanden (wij ordenen ook omvangrijke data op een betrouwbare en logische manier)
      RAPPORTEREN          

De uitkomsten van de analyses worden in begrijpelijke taal in een rapport vastgelegd. Wij stemmen de tekst af op de wensen van de opdrachtgevers.
Wij beschikken hiervoor over extra mogelijkheden om cijfermateriaal klantgericht te visualiseren.

Onze meerwaarden:

 • Ruime ervaring in maken van rapportages
 • Kennis van en ervaring met het visualiseren van uitkomsten (duidelijke tabellen, grafieken en infographics)