BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT
BRONVERWIJZING, APA-REGELS (SAMENVATTING)
Draadstaal straatinterview
EEN GOEDE PROBLEEMSTELLING FORMULEREN (HOOFDVRAAG)
EEN SCRIPTIE SCHRIJVEN (deel 1/3)
EEN SCRIPTIE SCHRIJVEN (deel 2/3)
EEN SCRIPTIE SCHRIJVEN (deel 3/3)
EEN STEEKPROEF TREKKEN DIE REPRESENTATIEF IS
HET STAGEONDERZOEK, STAGEOPDRACHTEN, DE AFSPRAKEN MAKEN
HYPOTHESE TOETSEN (Significantie , p-waarden)
KWALITATIEF ONDERZOEK (Interviews verwerken)
KWALITATIEF ONDERZOEK, HOEVEEL INTERVIEWS HEB JE NODIG?
KWALITATIEF ONDERZOEK. WAT IS HET EN WAAROM DOEN WE HET?
KWANTITATIEF ONDERZOEK, STEEKPROEFOMVANG, STEEKPROEFFORMULE
LEER IN 4 STAPPEN REKENEN MET DE STEEKPROEFFORMULE
OEFENTENTAMEN METHODEN EN TECHNIEKEN VAN ONDERZOEK MET ANTWOORDEN
REPRESENTATIVITEIT,GENERALISEERBAARHEID,NAUWKEURIGHEID
WAT BETEKENT VALIDITEIT