VITALITEITS MONITOR

Thuiswerken is een belangrijk onderdeel van onze werksituatie. Het is primair de taak van de werkgever om medewerkers vitaal te houden. Er is behoefte aan om regelmatig informatie te kunnen verzamelen over de individuele thuiswerksituatie van medewerkers.

DE OPDRACHT

Thuiswerken maakt een belangrijk onderdeel uit van de werksituatie. Zorg voor de vitaliteit van medewerkers is een belangrijker aandachtsgebied geworden voor HR. Gerichte ondersteuning van medewerkers vraagt om een signaleringssysteem om tijdig stress op de thuiswerkplek te ontdekken. De informatie moet vanaf elke werkplek toegankelijk zijn voor de coaches en vitaliteitsmanagers van het bedrijf. Maak een eenvoudig digitaal meetinstrument met dashboardfunctie. De afdeling HR moet het instrument geheel zelf kunnen bedienen en kunnen bepalen hoe vaak, wie en wanneer het wordt ingezet.

DE OPLOSSING

De vitaliteits monitor omvat 11 vragen over het welzijn van thuiswerkers. De antwoorden worden gemeten op een schaalverdeling en is daardoor zeer nauwkeurig. De vragen zijn gefocused op de thuiswerksituatie en geven inzicht in mogelijke problemen in de thuiswerk situatie, faciliteiten, communicatie-behoeften en mate van psychosociale problemen.

De vragen kunnen anoniem worden beantwoord maar de medewerker kan ook zijn/haar naam bekend te maken.

De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van grafieken en tabellen. Het systeem leent zich goed voor herhaling waardoor er vergelijkingen kunnen worden gemaakt.

De resultaten worden online gepresenteerd aan managers
(met de juiste inlogcode) in de vorm van een dashboardmonitor.

 

OPVALLENDE KENMERKEN

  • Zeer gebruiksvriendelijk en zeer snel te operationaliseren.
  • Geen overheadkosten en geen applicatie beheerder nodig.
  • De oplossing is niet afhankelijk van andere software en er hoeft ook niets geïnstalleerd te worden.
  • Door de expertise van Research Company is de kwaliteit van de vragenlijst zeer hoog.
  • De verzamelde data kan na afloop van het onderzoek geexporteerd worden naar bedrijfssystemen van de organisatie.

DE MEERWAARDE

  • Door de eenvoud kan de ondernemer de vragenlijst zelf uitzetten.
  • Door de eenvoud kan het verzamelen meerdere keren, snel georganiseerd worden.
  • Door de vorm van de databestanden krijgt het management snel een compleet overzicht van de uitkomsten.

Organisaties kunnen zelf besluiten om de vragenlijst vaker te versturen, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe overheidsmaatregelen worden aangekondigd en er opnieuw behoefte is aan informatie over het personeel. Het systeem kan thuis bediend worden door iemand van de organisatie (er is geen specifieke kennis van software of statistiek voor nodig).