Rekenhulp steekproefaantal


Populatie
Hoe groot is de groep waar je conclusies over wilt trekken? Is dit onbekend? Vul dan in 20 000. Het aantal mensen dat voor handen is om een steekproef uit te trekken is dus NIET de populatie (Dit is het 'steekproefkader').
Spreiding van de uitkomsten in %
Welk resultaten verwacht u voor elke vraag? Wanneer de antwoorden van de respondenten niet ver uiteenlopen, dan is dit wellicht ook zo in de populatie. Wanneer u dit niet weet, gebruik dan 50%. Zo verkrijgt u de maximale steekproefgrootte. Voor de meeste onderzoeken geldt (95%) maar voor bijvoorbeeld onderzoek naar medicijnen moet het vaak betrouwbaarder (98%) zijn.
Betrouwbaarheid in %
Het betrouwbaarheidsniveau is de mate van onzekerheid die u wilt toelaten. Een hoger betrouwbaarheidsniveau vereist een grotere steekproef.
Nauwkeurigheid in %
Omdat niet iedereen meedoet aan het onderzoek is het resultaat vrijwel altijd een schatting. De nauwkeurigheid geeft aan welke marge u toelaat. Voor veel opinieonderzoeken is een marge van 5% acceptabel. Wanneer 35% van de respondenten ja, antwoordt dan ligt het werkelijke % in de populatie tussen 30% en 40%. Voor een kleinere nauwkeurigheidsmarge dan 5% is een grotere steekproef nodig.
Respons
Wanneer u de voorgaande velden hebt ingevuld dan leest u in dit veld hoeveel ingevulde vragenlijsten u minimaal nodig heeft. Maar u kunt dit veld ook gebruiken om van uw onderzoek de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid uit te rekenen. Dat doet u door bij Respons in te geven hoeveel ingevulde vragenlijsten u heeft ontvangen.