TIPS VOOR STUDENTEN DIE ONDERZOEK GAAN DOEN OF TENTAMEN WILLEN HALEN nr. 8
TIPS VOOR STUDENTEN DIE ONDERZOEK GAAN DOEN OF TENTAMEN WILLEN HALEN nr. 8
Hartelijk gefeliciteerd als je zover bent gekomen dat je je onderzoekskennis mag toetsen in de praktijk of in een tentamen. Het is spannend want je moet nu laten zien dat je de lesstof hebt begrepen…... The Research Company geeft studenten nuttige tips over onderzoek en hulpmiddelen bij onderzoek. Meer info, met uitleg en hulpmiddelen voor onderzoek: https://www.rcompany.nl/coaching/coaching-van-studenten/
BRONVERMELDING
Dit artikel bevat tips over een bijzonder onderwerp: Het vermelden van bronnen bij citaten en verwijzingen naar literatuur. Het opmaken van je literatuurlijst volgens de regels van de APA (American Psychological Association). Voor veel studenten is het schrijven van een afstudeerscriptie een gruwel. Een van de aspecten die tijdrovend en saai wordt gevonden is de bronvermelding. We spreken ook wel van het APA-VIRUS.
De handigste oplossing om aan het APA-Virus te ontkomen is het nemen van maatregelen!
APA AANPAK in 3 STAPPEN

  1. Tijdens het schrijven: Bijhouden uit welke bronnen je bepaalde citaten haalt. Bekommer je nog niet om APA maar schrijf tussen haken [             ] uit welk boek je bepaalde kennis hebt. Geef met “     “ aan als een stuk tekst LETTERLIJK uit het boek/tijdschrift/site komt en daarachter dus [     ] de bron + bladzijde!!! (bij citaten ook de bladzijde vermelden)

  2.  Wanneer je tevreden bent met de tekst en ook de feedback van docent/ begeleider is verwerkt ga je de bronvermelding even goed zetten. Download het APA document van de Univ van Tilburg van https://www.rcompany.nl/aparichtlijnen

  3. Je komt al een heel eind wanneer je het afkijkt van een voorbeeld. Dat voorbeeld staat vermeld in dit document.Als je deze 3 stappen doorloopt zul je merken dat je scriptie al voor 90% goed wordt gekeurd wat betreft APA. Je zult waarschijnlijk nog wat kleine foutjes vinden (haakjes vergeten, jaartal vergeten… kleine zaken).


Voorbeeld Literatuurlijst


Uit onderstaand voorbeeld kun je al heel veel regels voor het maken van een goede literatuurlijst afleiden zoals (alfabetische volgorde, volgorde van voorletters, gebruik van komma’s en punten, jaaraanduidingen, druk etc.).
ABN AMRO (2014) Een digitale agenda voor meer bezoekers en eigen inkomsten. Geraadpleegd via: http://www.abnamro.com/nl/images/035_Social_Newsroom/020_Newsarticles.pdf
Asselbergs, M.B., Imhof, S.M., Keunen, J.E.E., Limburg J.J., Rens G.H.M.B. van., Verezen C.A., (2011). Toename in de vraag naar oogzorg in Nederland 2010-2020. [online publicatie] Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Geraadpleegd via: http://www.vision2020.nl/contents/a3461.pdf
Bakker, Y. (2012) Aandoening: Doofblindheid. Geraadpleegd via: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/95678-aandoening-doofblindheid.html
BBC (2014) Microsoft working on Alice-band device to help blind. Geraadpleegd via: http://www.bbc.com/news/technology-28292898
Becker-Bartijn, N., Grundmann, A. (1992) Blinden in het museum Amsterdam: Reinwardt Academie.
Centraal Bureau voor de Statistiek (2012) Prognose bevolking kerncijfers. Geraadpleegd via: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81593NED&D1=a&D2=0&D3=0-1,3,8,13,&HD=130605-0940&HDR=G1,G2&STB=T
Centraal Bureau voor de Statistiek (2013a) Musea; openstelling, type collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen. Geraadpleegd via: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82038NED&LA=NL
Centraal Bureau voor de Statistiek (2013b) Musea; financiële gegevens, bedrijfsopbrengsten en –kosten. Geraadpleegd via: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82037NED&LA=NL
Chen, M., Sheng, C. (2012) A Study of Experience Expectations of Museum Visitors. Tourism Management, 33, 53-60. doi:10.1016/j.tourman.2011.01.023
Gelder, L. van. (2014) Van Gogh Museum duurzaamste museum ter wereld. Het Parool. Geraadpleegd via: http://www.parool.nl/parool/nl/4024/AMSTERDAM-CENTRUM/article/detail/3681411/2014/06/30/Van-Gogh-Museum-duurzaamste-museum-ter-wereld.dhtml
Kelly, S.M. (2014) 'World's First' Braille Phone Is Now on Sale. Mashable. Geraadpleegd via: http://mashable.com/2014/05/19/braille-phone-own-fone/
Kor, R., Wijnen G., Weggeman M., (2008). Meesterlijk Organiseren. Deventer: Kluwer
McLean, F. (1997) Marketing the Museum. London: Routledge.
Ministerie van OCW (2011) subsidieperiode 2013 – 2016. Geraadpleegd via: http://www.cultuursubsidie.nl/node/179
Pine, J.B., Gilmore, H.J. (2012). De beleveniseconomie (2e druk). Den Haag: Academic Service.
Rijksoverheid (2013) Kunst- en cultuurbeleid. Geraadpleegd via: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/kunst-en-cultuurbeleid
Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2008). Methoden en technieken van onderzoek (4e ed). Amsterdam: Pearson Education.
Schmitt, B. (1999). Experiential Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act, Relate. Free Press.
Stichting Kubes (2014) Beeldentuin De Booghgaard. Geraadpleegd via: http://kubes.nl/eropuit/beeldentuin-de-booghgaard.html

Voorbeeld Citatenvermelden in de tekst


Naast bronvermelding in de literatuurlijst zul je ook in je teksten regelmatig moeten verwijzen naar de bron. Soms beschrijf je in je eigen woorden wat er in een boek of artikel staat maar dan moet je toch ook de bron vermelden. Soms neem je hele stukken tekst over (citaten). Hieronder staan voorbeelden van juiste bronvermeldingen.
Voorbeelden:
Het is voor een blinde bijna onmogelijk om te beschrijven wat ze wel en niet zien, omdat ze niet weten wat ze zien. Sommige blinden nemen verschillen waar tussen licht en donker, terwijl een ander helemaal niets kan zien. Ze zien dus ook geen zwart. In een uitzonderlijk geval kan een blinde nuances van kleuren waarnemen. (Becker-Bartijn & Grundmann, 1992)
In tegenstelling tot congenitale blinden beschikken personen met een verworven blindheid meestal wél over een visueel geheugen. Zij kunnen kleuren en voorwerpen vaak nog associëren met beelden uit het verleden. In de loop der jaren kan het visueel geheugen vervagen en uiteindelijk helemaal verdwijnen. Dit proces is niet voor ieder blind persoon hetzelfde. (Bakker, 2012)
“De kleuren groen en rood kan ik me nog herinneren, paars ook, maar: is mijn paars wel echt paars? Is het niet blauw geworden en is mijn rood niet vervaagd tot oranje? Ik weet het niet.” (Becker-Bartijn & Grundmann, 1992, p.10)
Een blinde tast dan ook anders dan een ziende, namelijk via de haptische benadering. Beele et al. (2009) beschrijven deze benadering als volgt:
“De haptische benadering van bijvoorbeeld een gebouw of een kunstwerk resulteert in een veel intensere ervaring dan het zuivere kijken. Ten eerste omdat ze langer duurt en plaatsvindt in rechtstreeks contact tussen het ’subject’ enerzijds (de bezoeker) en het ’object’ dat bestudeerd wordt anderzijds. De aangewende materialen geven bovendien hun fysieke eigenschappen prijs, alsook de manier waarop ze bewerkt worden.” (p. 16)
Niet iedere slechtziende ziet hetzelfde, evenals dat niet iedere vorm van slechtziendheid op dezelfde manier is verkregen. Hieronder worden enkele vormen van slechtziendheid aan de hand van afbeeldingen beschreven. Figuur één tot en met acht (Beele et al, 2009) zijn bewerkingen van het werk Orbino van Luc Deleu.
Nederland kent op 1 januari 2014 een totaal van 16,8 miljoen inwoners. Het aantal Nederlanders van 65 jaar of ouder bedraagt 2,9 miljoen. Hiervan behoren er 717.000 tot de 80-plussers. (CBS, 2014)

Informatie is tegenwoordig binnen handbereik beschikbaar. Het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking heeft een smartphone en toegang tot internet. Het is voor musea belangrijk dat ze in deze trend meegaan. Kunstconsultant Marc Noyons benadrukt het volgende: “Je kunt met digitalisering nieuwe verbindingen leggen tussen collecties, tentoonstellingen, activiteiten en het publiek. Daarmee bereik je meer bezoekers, onder wie mensen die nog nooit één stap over de drempel van een museum hebben gezet.” (ABN AMRO, 2014, p.5)
Op de site van Research Company kun je je vragen stellen over de aanpak van je onderzoek. Je vindt daar ook hulpmiddelen om gegevens te verzamelen, links naar sites met (markt) informatie en meer blogartikelen. Bedenk ook dat je niet alles zelf hoeft te doen bij een onderzoek. Bepaalde werkzaamheden mag je uitbesteden. Dat scheelt een hoop werk en tijd. https://www.rcompany.nl/coaching/coaching-van-studenten/
Drs. A(lex) Feijt is sr.onderzoeker, adviseur onderzoeksmethoden van diverse kennisinstellingen en parttime-docent methoden en technieken van onderzoek in het HBO

 BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT
Draadstaal straatinterview 
Terug naar overzicht

 

We slaan uw keuze eenmalig op in een cookie, zodat u dit niet op iedere pagina opnieuw aan hoeft te geven.