Tips voor studenten die onderzoek moeten doen of tentamen willen halen (deel 6)
Hartelijk gefeliciteerd als je zover bent gekomen dat je je onderzoekskennis mag toetsen in de praktijk of in een tentamen. Het is spannend want je moet nu laten zien dat je de lesstof hebt begrepen…... The Research Company geeft studenten nuttige tips over onderzoek en hulpmiddelen bij onderzoek. Meer info, met uitleg en hulpmiddelen voor onderzoek:  https://www.rcompany.nl/coaching/coaching-van-studenten/
ONDERZOEKSFILOSOFIE OF ONDERZOEKSPARADIGMA ?
Wanneer je een scriptie gaat schrijven voor je afstuderen dan wordt altijd gevraagd om in een van de eerste hoofdstukken te beschrijven hoe jij (de onderzoeker) tegen de ’werkelijkheid’ aankijkt.  Dat noemen we de onderzoeksfilosofie van de onderzoeker. Het is onderdeel van het hoofdstuk Methodologie.
ONDERZOEKSFILOSOFIEËN zijn bijvoorbeeld het Positivisme of het Interpretivisme.  Een positivist  is een onderzoeker die van mening is dat je onderzoek alleen bruikbaar is als je het doet met behulp van ’metingen’. Een positivist werkt daarom vaak met  enquêtes of tel/meetsystemen.  Door voldoende enquêtes af te nemen en wiskundige (statistiek) berekeningen te verrichten komt hij tot conclusies over de werkelijkheid.  Zo probeert hij het gedrag van mensen/klanten te begrijpen, verklaren en te voorspellen.
Een interpretivist is een onderzoeker die precies van het tegenovergestelde uitgaat. De interpretivist is van mening dat het gedrag van mensen moeilijk te voorspellen is. Als je vandaag een enquête voorlegt dan antwoorden ze anders dan over een maand. Mensen gedragen zich ook anders als ze samen zijn dan wanneer ze alleen zijn. Ze gedragen zich ook anders wanneer ze met vrienden zijn.  Bovendien vinden interpretivisten dat alles een kwestie van ’persoonlijke smaak’ / ’persoonlijke mening’ is/  ’DE WERKELIJKHEID (van de positivist) bestaat volgens hen niet. Er zijn net zoveel werkelijkheden als dat er mensen zijn. Wat je als onderzoeker WEL kunt doen is mensen interviewen en observeren en beschrijven wat je ziet. Je kunt daarmee hun gedrag beter begrijpen. Je kunt onderzoek doen naar hun ideeën en motieven.  (zie mijn blog over onderzoeksfilosofie).
ONDERZOEKSPARADIGMA is een combinatie van een of meer modellen,  een bepaalde theorie en aannames en regels voor het onderzoeken van de werkelijkheid.  Er zijn bepaalde ’onderzoeksscholen’  die steeds volgens dezelfde combinatie van modellen en regels (en filosofie) onderzoek doen. Soms komt dit doordat het gaat om de leerlingen / navolgers van een beroemd onderzoeker die heeft voorgeschreven hoe je onderzoek moet doen.
ONDERZOEKSPARADIGMA”S komen veel voor in de sociale wetenschappen.
Vier veel gebruikte paradigma’s zijn:

  • Functionalisme

  • Interpretivisme

  • Radicaal-humanisme

  • Radicaal-structuralisme.
    De onderzoeksparadigma’s benaderen elk op een andere manier onderzoek van sociaal gedrag.


De verschillen tussen de paradigma’s worden duidelijk aan de hand van een voorbeeld. Bijvoorbeeld onderzoek naar de problemen rondom voetbalvandalisme. Hoe zouden die problemen opgelost kunnen worden?  Vanuit de vier paradigma’s komen we tot vier verschillende onderzoeken.
FUNCTIONALISME
In het functionalisme wordt uitgegaan van de veronderstelling dat sociale verschijnselen een bepaalde (nuttige) functie vervullen in de samenleving, en dat sociale verschijnselen onderling samenhang vertonen.  (Voetbalvandalisme heeft een functie). Een functionalist zal het probleem onderzoeken door te kijken naar de functie van voetbalvandalisme. Wat voor nut heeft voetbalvandalisme voor de samenleving? Is het een manier om overtollige energie / agressie te verwijderen?  Speelt het een rol in het proces van sociaal gedrag/ ergens bijhoren? Een samenleving waarin mensen steeds minder interesse voor elkaar hebben, heeft ook momenten nodig waarin er ’samen’ wordt gehandeld. Een mens is immers een sociaal wezen en moet ook het gevoel  hebben dat hij ergens bijhoort. Onderzoek naar de FUNCTIE van vandalisme voor de samenleving.
INTERPRETIVISME
In het interpretivisme wordt uitgegaan van de visie van de betrokken personen om te verklaren waarom groepen mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Het indvidu is uniek en moet apart bestudeerd worden.  Een interpretivist zal het probleem onderzoeken door te kijken naar de individuele deelnemers. Wat is het verhaal achter de vandalen? Wie zijn het? Zijn er verschillende typen vandalen? Waarom gedragen zij zich zo? Voetbalvandalismeonderzoek door de betrokkenen in kaart te brengen, achtergronden en hun bijdrage aan het gedrag van de groep. Wie zijn de leiders?   Observeren van individuen , interviews, filmen en beschrijven.
RADICAAL-HUMANISMEcartoon 9
De werkelijkheid (hoe wij met elkaar leven) is sociaal geconstrueerd door de samenleving. Hoe wij de samenleving hebben gemaakt  zorgt ervoor dat mensen gebonden worden aan beperkingen die problemen veroorzaken.  Voetbalvandalisme is het gevolg van de manier waarop de samenleving is georganiseerd door de mensen. Onderzoek naar de gevolgen van het feit dat mensen steeds meer vervreemden van zichzelf en van elkaar. Welke beperkingen levert de huidige samenleving voor voetbalvandalen? Lost vandalisme het ’gevoel van een beperking’ op?’  Wat zou er moeten veranderen waardoor vandalen zich niet meer beperkt voelen door de samenleving? Zodat ze vandalisme niet meer nodig hebben?
RADICAAL –STRUCTURALISME
 De werkelijkheid, hoe wij met elkaar leven is een gevolg van wetmatigheden in de natuur waar de samenleving zich zo goed mogelijk aan aanpast.  ( We passen de samenleving aan en maken regels omdat dat noodzakelijk is om te overleven). Voetbalvandalisme is het gevolg van de manier waarop de samenleving is georganiseerd maar dat komt niet door de mensen, maar ook door wetmatigheden waaraan iedereen zich moet houden om te kunnen leven.  Onderzoek richt zich op de wetmatigheden die ervoor zorgen dat de samenleving op een bepaalde manier is georganiseerd. Welke wetmatigheden beperken de hele samenleving en wat kunnen we (er met zijn allen) aan doen zodat de samenleving geen last meer heeft van die wetmatigheden?  Bijvoorbeeld:  De samenleving moet zorgen dat er voldoende gewerkt wordt om iedereen van eten te voorzien.  Maar er moet zo hard gewerkt worden dat er weinig uitlaatkleppen meer zijn. Dit geeft de behoefte aan uitlaatkleppen (vandalisme) .  Hoe kunnen we zorgen dat mensen minder hard hoeven te werken zodat die uitlaatklep (vandalisme) ook niet meer zo nodig is?

 BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT
Draadstaal straatinterview 
Terug naar overzicht